Open menu

Schouten Zekerheid Persoonlijk

Bel 010 - 288 44 37 voor vragen of meer informatie.
Wij helpen u graag!

Oldtimerverzekering

U bent uiteraard zuinig op uw oldtimer en wilt hem goed verzekeren. Als u de oldtimer uitsluitend recreatief en/of hobbymatig gebruikt, komt deze in aanmerking voor de oldtimerverzekering. Dat blijkt onder meer uit het beperkte aantal kilometers per jaar (maximaal 10.000 km) en uit het feit dat u een andere auto hebt voor dagelijks gebruik. Onze oldtimerverzekeringen voldoen volledig aan alle wensen van de FEHAC.

Welke dekking kiest u? 

1. W.A. verzekering
De W.A. (Wettelijke Aansprakelijkheids)verzekering is de wettelijk verplichte verzekeringsvorm. Deze verzekering vergoedt alleen de schade die u met de auto aan anderen toebrengt. Ook schade door afvallende lading wordt vergoed. De verzekerde bedragen per gebeurtenis zijn:

  • € 5.000.000,- voor letselschade.
  • € 2.500.000,- voor materiële schade.

2. W.A. + beperkte cascoverzekering (Bepca)
Met deze verzekering wordt ook de schade aan de eigen auto vergoed. Maar deze schade mag dan niet zijn ontstaan door een botsing. Te denken valt aan andere oorzaken zoals brand, diefstal, braak, ruitbreuk, storm, hagel, overstroming of een aanrijding met een loslopend dier.

3. W.A. + volledige cascoverzekering (All-Risk)
Deze verzekering gaat weer een stapje verder. In aanvulling op de W.A. en W.A. + Bepca-verzekering, wordt ook schade vergoed die ontstaan is door botsing, omslaan, van de weg raken of alle andere van buiten komende onheilen. Van de drie verzekeringen, is de W.A. + volledige cascoverzekering de meest uitgebreide.

U kunt uw autoverzekering uitbreiden met een aantal aanvullende dekking. 

Ongevallen inzittendenverzekering
Deze verzekering is van toepassing op de bestuurder en de inzittenden. Een van te voren vastgesteld bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden of bij blijvende invaliditeit. Ook in de gevallen dat het moeilijk is om vast te stellen bij wie de schuld ligt bent u verzekerd van de uitkering.

Schadeverzekering voor inzittenden
De werkelijk geleden schade die betrekking heeft op de bestuurder en/of inzittenden wordt vergoed. Het gaat hierbij om geleden schade door bijvoorbeeld blijvende invaliditeit of overlijden, maar ook schade door gederfde inkomsten of schade aan persoonlijke bezittingen en smartengeld wordt vergoed. Er wordt maximaal 1 miljoen euro per gebeurtenis uitgekeerd. Ook bij deze verzekering speelt de schuldvraag geen enkele rol.

Rechtsbijstandverzekering
Wanneer u buiten uw schuld betrokken raakt bij een ongeval dan moet u zelf uw schade op de tegenpartij verhalen. Met de rechtsbijstandverzekering wordt dit uit handen genomen. Gespecialiseerde juristen helpen u uw recht te krijgen. De rechtsbijstandverzekering zorgt voor deze ondersteuning en vergoedt alle gemaakte kosten. Er zijn twee typen rechtsbijstandverzekering:

  1. De verhaalsrechtsbijstandverzekering.
    Deze verzekering vergoedt de rechtshulp bij het verhalen van schade aan uw auto, of bij letsel.
  2. De uitgebreide rechtsbijstandverzekering Naast de verhaalsrechtsbijstand krijgt u ook hulp bij geschillen bij reparatie of inbeslagname van uw auto. 

Advies
Voor het verzekeren van een volledig casco of beperkt casco dekking is het noodzakelijk dat u beschikt over een geldig taxatierapport. De taxatiewaarde is het verzekerd bedrag en de maximale uitkering bij schade. 

Meer informatie of afsluiten

Neem contact op met onze specialisten, 010 - 288 44 37 of stuur ze een e-mail.