Open menu

Schouten Zekerheid Persoonlijk

Bel 010 - 288 44 37 voor vragen of meer informatie.
Wij helpen u graag!

Bromfietsverzekering

Bent u in het bezit van een bromfiets? Ook deze kunt u via ons verzekeren. Een bromfietsverzekering wordt opgebouwd uit een aantal dekkingen. 

Welke dekking kiest u?

1. W.A. verzekering
De W.A. (Wettelijke Aansprakelijkheids) verzekering is de wettelijk verplichte verzekeringsvorm. Deze verzekering vergoedt alleen de schade die u met de bromfiets aan anderen toebrengt. De verzekerde bedragen per gebeurtenis zijn:

  • € 5.000.000,- voor letselschade
  • € 2.500.000,- voor materiële schade

2. W.A. + beperkte cascoverzekering (Bepca)
Met deze verzekering wordt ook de schade aan de eigen bromfiets vergoed. Maar deze schade mag dan niet zijn ontstaan door een botsing. Te denken valt bijvoorbeeld aan andere oorzaken zoals: brand, diefstal, storm, hagel, overstroming of een aanrijding met een loslopend dier.

3. W.A. + volledige cascoverzekering (All-Risk)
Deze verzekering gaat weer een stapje verder. In aanvulling op de W.A. en W.A. + Bepca-verzekering, wordt ook schade vergoed die ontstaan is door botsing, omslaan, van de weg raken of alle andere van buiten komende onheilen. Van de drie verzekeringen, is de W.A. + volledige cascoverzekering de meest uitgebreide.

U kunt uw bromfietsverzekering uitbreiden met een aantal aanvullende dekkingen.

Ongevallen opzittendenverzekering
Deze verzekering is van toepassing op de bestuurder en de opzittenden. Een van te voren vastgesteld bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden of bij blijvende invaliditeit. Ook in de gevallen dat het moeilijk is om vast te stellen bij wie de schuld ligt bent u verzekerd van de uitkering.

Rechtsbijstandverzekering
Wanneer u buiten uw schuld betrokken raakt bij een ongeval dan moet u zelf uw schade op de tegenpartij verhalen. Met de rechtsbijstandverzekering wordt dit uit handen genomen. Gespecialiseerde juristen helpen u uw recht te krijgen. De rechtsbijstandverzekering zorgt voor deze ondersteuning en vergoedt alle gemaakte kosten. 

Advies 
In geval van beperkte of volledige cascodekking voor een bromfiets vragen wij u goed te beoordelen of de te betalen jaarpremie wel opweegt tegen de in geval van schade te verwachten maximale schade-uitkering (de dagwaarde van de bromfiets). 

Meer informatie

Neem contact op met onze specialisten via 010 - 288 44 37 of stuur ze een e-mail.